تخم مرغ های یخی مرموز در ساحل فنلاند

تخم مرغ های یخی مرموز در ساحل فنلاند خشكشوئی آنلاین: گلوله های یخی تخم مرغی شكل سطح وسیعی از یك منطقه ساحلی در فنلاند را پوشانده است.


«ریستو ماتیلا» عكاس آماتور تصویری را در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده كه حاكی از پوشیده شدن بخشی از ساحل جزیره هایلوئوتو (Hailuoto) با تعداد زیادی از این گلوله های یخی است. متخصصان موسسه هواشناسی فنلاند معتقدند این پدیده نادر تلفیقی از شرایط هواشناسی و جغرافیایی است كه گلوله های یخی را شكل داده است. در حقیقت زمانی كه دمای آب دریا كاهش پیدا كند و به نقطه انجما