هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد به گزارش خشكشوئی آنلاین ایسنا نوشت: برمبنای اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران، كیفیت هوای پایتخت امروز (30 اردیبهشت ماه) در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.


بر طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۵ و هوا در شرایط قابل قبول (سالم) بود اما این شاخص الان ۱۰۴ و هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. بر طبق این گزارش شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس