در بررسی 10 ماده دیگر برنامه سوم توسعه شهر تهران تصویب شد

از توجه به باغات و میراث تاریخی تا رد پرداخت قیمت تمام شده بلیت حمل و نقل توسط مسافران

از توجه به باغات و میراث تاریخی تا رد پرداخت قیمت تمام شده بلیت حمل و نقل توسط مسافران خشكشوئی آنلاین: اعضای شورای شهر تهران 10 ماده از برنامه سوم شهرداری تهران را بررسی نموده و به تصویب رساندند.


به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، صبح امروز در ادامه جریان بررسی برنامه 5 ساله سوم توسعه شهرداری تهران، بررسی مواد دیگر این برنامه در دستور كار شورای شهر قرار گرفت و اعضای شورا توانستند سپس سه ساعت بحث و تبادل نظر 10 ماده از این برنامه را به تصویب برسانند كه به شرح ذیل آمده است:

براساس ماده 45 برنامه سوم توسعه شهرداری كه در حال بررسی است، شهرداری موظف است به منظور استقرار مدیریت هماهنگ بصری و ارتقای كیفی سیما و منظر شهر با رویكرد حفظ و احیاء هویت ایرانی – اسلامی نسبت به تكمیل برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران همین طور تهیه، تدوین و پیگیری دستورالعمل طراحی نمای ساختمان ها، تدوین و پیگیری دستورالعمل طراحی نمای ساختمان های شاخص، بازنگری سند جامع زیباسازی شهر، بازپیرایی و رفع زوائد بصری نماهای شهر، بازنمایی و گسترش هنر شهری اقدام نماید كه این ماده با رأی اكثریت آراء و با احداث یك تغییر به تصویب رسید.

براساس ماده 46 برنامه باز شهرداری موظف است به منظور نظارت، كنترل و ارتقاء كیفیت ساخت وسازهای شهری و ایمنی ساختمان ها نسبت به پیش بینی سازوكارهای تضمین كیفیت ساختمان در زمان صدور پروانه، تدوین ضوابط تشخیص ساختمان های بادوام، شناسایی و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، امكان سنجی به كارگیری انرژی های نو و تجدیدپذیر در ساختمان های شهر و احداث محدودیت ساخت وساز در پهنه های خطرپذیر و حریم آن اقدام نمایند كه این ماده باز بدون هیچ گونه تغییر با رأی اكثریت آراء به تصویب رسید.

براساس ماده 47 برنامه سوم شهرداری تهران شهرداری موظف است به منظور حفاظت و صیانت از حریم پایتخت نسبت به حل مشكلات قانونی حریم اقدام نماید، همین طور كنترل و پایش مستمر بر حریم داشته باشد كه لازم است از تكنولوژی های جدید باز استفاده نماید كه این ماده باز با رأی اكثریت آراء بدون تغییر به تصویب رسید.

به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، در ادامه بررسی برنامه سوم توسعه شهرداری تهران ماده 48 برنامه مورد بررسی قرار گرفت و بر طبق آن شهرداری موظف شد در امتداد پشتیبانی و تسهیل گری حفظ و احیاء آثار میراثی و تاریخی با همكاری سازمان میراث فرهنگی نسبت به بازبینی و نمایش ی لایحه سند جامع مدیریت و حفاظت بافت های تاریخی اقدام نماید. همین طور باید شهرداری مقررات خاصی را برای طراحی و ساخت در بافت های تاریخی تهیه و تدوین كند و بر طبق این ماده برنامه های حمایتی برای حفظ، احیاء و تملك خانه های تاریخی احداث خواهد شد كه این ماده باز بدون تغییری به تصویب رسید.

به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، برمبنای ماده 49 باز شهرداری موظف است به منظور مناسب سازی شهر برای حضور همه اقشار جامعه همچون افراد كم توان جسمی و حركتی، سالمندان، كودكان و... نسبت به مناسب سازی اقدام نماید كه برهمین اساس می بایست برنامه جامع عملیاتی مناسب سازی را عرضه نماید و همین طور باید مناسب سازی در صدور پروانه و گواهی های ساختمانی مدنظر قرار گیرد و نقشه راهنمای مكان های مناسب سازی شده باز به روزرسانی و در اختیار عموم مردم قرار گیرد كه این ماده باز با رأی اكثریت آراء و تنها با اضافه كردن كلمه «معلولان» به این ماده به تصویب اكثریت آراء رسید.

براساس ماده 50 برنامه توسعه شهرداری باز شهرداری موظف است به منظور توسعه عرصه های فرهنگی و فضاهای همگانی پیاده محور در امتداد ارتقای زیست پذیر شهر اقدام نماید كه بر طبق آن باید نسبت به طراحی و تقویت عرصه های عمومی و یادمانی در مقیاس های مختلف اقدام نموده و همین طور نسبت به مكان یابی و راه اندازی حداقل یك میدان گاه پیاده در هر یك از مناطق 22 گانه اقدام نماید و از این فضاهای عمومی باز در امتداد توسعه فعالیت های گردشگری، هنری و فرهنگی استفاده گردد كه این ماده باز با رأی اكثریت آراء به تصویب رسید.

به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، بر طبق ماده 51 برنامه هم شهرداری موظف است برای حفاظت فعال از میراث طبیعی شهر همچون باغات بهم پیوسته، گسسته، روددره ها و گسترش فضای سبز با استفاده از روش های نوین اقدام نماید و همین طور شناسنامه باغات را تا آخر سال اول برنامه تهیه و تكمیل كرده و اقدامات حمایتی در امتداد استقرار فعالیت های مجاز در باغات را احداث كنند و تملك موردی باغ های دارای ارزش اكولوژیك در دستور كار قرار خواهد گرفت كه این ماده باز با رأی اكثریت آراء به تصویب رسید.

در ادامه بر طبق ماده 52 برنامه باز شهرداری موظف شد به منظور تامین منابع پایدار و جلب مشاركت بخش خصوصی در انجام طرح های حمل و نقلی اقدام نماید كه بر طبق آن در بودجه سالیانه احداث و بهره برداری از طرح ها و پروژه های حمل و نقل همگانی در اولویت تخصیص قرار می گیرند و همین طور برای وصول كامل عوارض خودروهایی كه مشمول پرداخت عوارض هستند باز از مجاری ذیربط قانونی استفاده می نماید.

در ادامه ای