در یك مطالعه مروری بررسی شد

چه عواملی در خشونت خانگی مقابل زنان مؤثرند؟

چه عواملی در خشونت خانگی مقابل زنان مؤثرند؟ خشکشوئی آنلاین: پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری عنوان کردند که سن پایین در هنگام ازدواج و اعتیاد شوهر به الکل و داروهای روان گردان، شایع ترین عوامل برای خشونت خانگی مقابل زنان حاشیه نشین در کشورهای درحال توسعه هستند.به گزارش خشکشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، حاشیه نشینی؛ یک پدیده اجتماعی است که پیامدهایی مانند فقر، جرم و جنایت، استثمار کودکان کار، خشونت خانگی و... را به دنبال دارد. این پدیده اجتماعی، علاوه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که در کلانشهرها ایجاد کرده است، سبب ایجاد خشونت های خانگی مقابل زنان و کودکان نیز شده است.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) خشونت را استفاده از نیروی ذهنی یا فیزیکی برای زور، تهدید یا لطمه رساندن به فرد، گروه یا جامعه دیگر تعریف می کند که موجب لطمه جسمی یا روانی، محرومیت یا مرگ می شود. همین طور خشونت خانگی مقابل زنان شامل هرگونه آزار جسمی، جنسی یا عاطفی است که در روابط خانوادگی بر زنان تحمیل می شود.

با وجود اینکه سازمان های ملی و بین المللی برای کاهش خشونت مقابل زنان فعالیت می نمایند، ولی این نوع خشونت در سراسر جهان رو به افزایش است. با توجه به این که میزان قابل توجهی از خشونت خانگی، مقابل زنان حاشیه شهرها اعمال می شود، هیچ تحقیقی در مورد عوامل اجتماعی که موجب خشونت خانگی در زنان حاشیه شهرها می شود، صورت نگرفته است. به همین دلیل پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری عوامل اجتماعی خشونت خانگی در زنان حاشیه شهر کشورهای درحال توسعه را مورد بررسی قرار دادند و راهکارهایی برای حذف این عوامل پیشنهاد کردند.

برای انجام این مطالعه مروری، کلمات کلیدی متناسب با این تحقیق در پایگاه های داده جستجو شد و مقالات در رابطه با این مساله در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفت. مقالات استخراج شده، بررسی شدند و در نهایت ۳۰ مقاله که کیفیت مورد نظر را داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در بین این مقالات، ۱۷ مقاله از هند، چهار مقاله از بنگلادش، دو مقاله از نیجریه، دو مقاله از نپال و یک مقاله نیز از هر یک از کشورهای اوگاندا، ایران، آفریقای جنوبی، پاکستان و کنیا وجود داشت.

بر اساس یافته های این مقالات، خشونت خانگی مقابل زنان توسط افراد مختلفی همچون شوهر، خانواده همسر (به ویژه مادرشوهر)، سایر اعضای خانواده زن و بستگان صورت می گرفت. شایع ترین افرادی که مرتکب این خشونت می شدند، شوهران زنان بودند.

از ۳۰ مطالعه، ۲۳ مورد گزارش کردند که شیوع خشونت خانگی عمومی در میان زنان در سنین مختلف از ۲.۳ تا ۷۳.۷۸ درصد در مناطق حومه ای کشورهای مختلف متغیر است. کم ترین و بیشترین شیوع به ترتیب در کشورهای هند و بنگلادش بود.

در این مطالعات انواع مختلف خشونت فیزیکی اعمال شده مقابل زنان شامل سیلی زدن، هل دادن، ضرب و شتم، ضربه زدن، لگد زدن، شلیک، کشیدن، چرخاندن دست و پرتاب بود.

در چهارده مطالعه نیز شیوع خشونت عاطفی و روانی را بین ۷.۸ تا ۸۴.۳ درصد گزارش کردند و انواع مختلف خشونت عاطفی که در این مطالعات به آن پرداخته شده، شامل ترس از همسر، مشاجرات لفظی، استفاده از لفاظی تحقیرآمیز، ارعاب، عدم برآورده شدن نیازهای اولیه و توهین بود.

در سیزده مطالعه نیز شیوع خشونت جنسی تقریباً ۰.۸ تا ۵۸.۸ درصد گزارش شده بود. همین طور در سه مطالعه نیز خشونت اقتصادی، با شیوع ۱۳.۷ تا ۴۳.۷ درصد گزارش شده بود. بعلاوه مواردی وجود داشت که نیازهای مالی زن توسط شوهر برآورده نمی شد.

بررسی ها نشان داد که چهار مطالعه نیز بطور انحصاری بر خشونت کلامی متمرکز بودند و مشخص شد که خشونت کلامی بین ۳۳.۲۱ تا ۸۶.۱ درصد شیوع داشت. خشونت کلامی نیز شامل تحقیر فرد به تنهایی یا در مقابل دیگران، تهدید به طلاق، شک و تردید، استفاده از لفاظی توهین آمیز برای خطاب کردن زن، توهین به شخصیت زن و... بود.

در مقالات بررسی شده در این مطالعه مروری، عوامل زیر بعنوان عوامل ساختاری مؤثر در خشونت مقابل زنان عنوان شده بودند:

سن پایین ازدواج (در ۸ مطالعه)، کم سواد یا بی سوادی زنان (در ۷ مطالعه)، عدم انجام صحیح کارهای خانه (در ۵ مطالعه)، مسائل مالی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین (در ۵ مطالعه)، نابرابری های جنسیتی و مردسالاری (در ۵ مطالعه)، درست نپختن و یا نپختن غذا طبق میل شوهر (در ۴ مطالعه)، مسائل مربوط به جهیزیه مانند مطالبه جهیزیه یا کم بودن جهیزیه (در ۴ مطالعه)، عدم توانایی به دنیا آوردن فرزند پسر (در ۴ مطالعه)، سطح پایین سواد همسر (در ۳ مطالعه)، فقر (در ۳ مطالعه)، اشتغال زنان و کسب درآمد (در ۳ مطالعه)، ترک خانه به هر بهانه بدون اجازه قبلی از شوهر (در ۳ مطالعه)، مدت ازدواج ۵ سال و بیشتر (در ۳ مطالعه)، زنان متعلق به خانواده های با درآمد سرانه پایین (در ۲ مطالعه)، روابط خارج از ازدواج توسط زن (در ۲ مطالعه)، زنان بیکار (در ۲ مطالعه)، تعداد فرزندان و بی توجهی به فرزندان از نظر همسر (در ۲ مطالعه)، بی توجهی به فرزندان (در ۲ مطالعه)، توجیه همسر برای کتک زدن همسر (در ۲ مطالعه)، تحریک توسط مادرشوهر (۲ مطالعه)، امور مربوط به خانواده شوهر و انجام کارهای ناپسند از جانب خانواده شوهر (۲ مطالعه)، تعداد اعضای خانواده، بیکاری شوهر، صحبت با همسایگان، ترس از دست دادن روابط، توانمندنشدن زنان در تصمیم گیری، صحبت با مردان غیرمرتبط و نوع خانواده.

همچنین عواملی مانند اعتیاد شوهر به الکل و مواد مخدر (۱۱ مطالعه)، اختلافات کلامی و درگیری با شوهر (۴ مطالعه)، امتناع از رابطه جنسی (۳ مطالعه)، افسردگی (۲ مطالعه)، نافرمانی ادراک شده، ناباروری، داشتن چند شریک جنسی، رفتارهای ناسازگار در دختران نوجوان، لطمه های جسمی، ناتوانی و بهداشت نامناسب خانواده از عوامل میانجی و حدواسط مؤثر در خشونت خانگی بودند.

بر اساس یافته های این تحقیق، بیشترین فراوانی در مورد عوامل مؤثر بر اعمال خشونت مقابل زنان سن پایین در هنگام ازدواج و اعتیاد شوهر به الکل و داروهای روان گردان بود.

به گفته پژوهشگران این مطالعه انواع مختلف خشونت خانگی در نقاط مختلف جهان شایع است و عوامل مؤثر بر خشونت خانگی مانند سن، سن ازدواج، کم سوادی، اعتیاد شوهر به الکل و مواد مخدر همچون مواردی است که با برنامه ریزی های بهداشتی ویژه برای بهبود سلامت زنان قابل پیشگیری است و می تواند از خشونت مقابل زنان حومه شهر پیشگیری کند.

در انجام این مطالعه فاطمه عبدی و زهره محمودی از پژوهشگران مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز، فاطمه افصحی از گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، به همراه نگین شاطریان و فاطمه السادات راهنمائی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه بصورت مقاله علمی با عنوان «عوامل اجتماعی تعیین کننده خشونت خانگی مقابل زنان حومه شهر در کشورهای درحال توسعه: یک بررسی سیستماتیک» در ژورنال علوم زنان و زایمان (Obstetrics & Gynecology Science) انتشار یافته است.

منبع:

1400/10/15
10:36:52
0.0 / 5
279
تگهای خبر: اتو , اشتغال , اقتصاد , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
خشک شوئی آنلاین

laundrybox.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خشكشوئی آنلاین محفوظ است

خشكشوئی آنلاین

سفارش خشکشویی آنلاین