چه مجازاتی در انتظار حیوان آزارها است؟

چه مجازاتی در انتظار حیوان آزارها است؟ به گزارش خشكشوئی آنلاین ایسنا نوشت: یك استاد حقوق حیوانات كمیسیون حقوق بشر اسلامی - كه در تهیه پیش نویس قانون منع حیوان آزاری مشاركت كرده است - ضمن تشریح جزئیات پیش نویس قانون منع حیوان آزاری اظهار داشت: مجازات های مختلفی برای حیوان آزارها در نظر گرفته شده است كه از شركت در كلاس های آموزشی تا حبس را شامل می شود.


سیدضیاءالدین خرمشاهی، استاد حقوق حیوانات كمیسیون حقوق بشر اسلامی، با اشاره به اینكه طی چند روز گذشته پیش نویس قانون منع حیوان آزاری بعد از حدود سه سال معطلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و اعلام وصول شد، اظهار نمود: البته این مساله در چارچوب طرح و نه لایحه به مجلس شورای اسلامی رسید. در ابتدا قرار بود قوانینی كه برای پشتیبانی از حقوق حیوانات و منع حیوان آزاری نوشته شده است در چارچوب یك لایحه بوسیله سازمان حفاظت محیط زیست و دولت به مجلس شورای اسلامی راه یابد اما متاسفانه آن قدر تعلل كردند كه این قوانین با پیگیری های مردمی و كمك های رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس - دكتر تابش - در چارچوب طرح به مجلس تقدیم شد. این استاد حقوق حیوانات كمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینكه اگر طرح پشتیبانی از حقوق حیوانات به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شد مزایای بیشتری داشت، اشاره كرد: برای مثال اگر این طرح در چارچوب لایحه بود دولت چگونگی تامین بودجه و اعتبار آنرا پیش بینی می كرد و مجلس دراین باره حساسیت به خرج نمی داد. مصادیق حیوان آزاری چیست؟ خرمشاهی در ادامه با اشاره مصادیق حیوان آزاری - كه در طرح پشتیبانی از حقوق حیوانات آورده شده است - اظهار داشت: امكان دارد برخی افراد تصور كنند كه حیوان آزاری صرفا نسبت به حیوانات خانگی خصوصاً سگ ها و گربه ها اتفاق می افتد درحالی كه این برداشت اشتباهی است و آزاررسانی به حیوانات گستره وسیعی را دربرمی گیرد كه خیلی از مصادیق آن از دید عموم جامعه پنهان شده است. همچون مصادیق حیوان آزاری می توان به تحمیل بار زیاد روی حیوانات باربر اشاره نمود همین طور امروزه برخی افراد خودخواه مبادرت به انجام عمل های زیبایی روی حیوانات می كنند كه نوع دیگری از حیوان آزاری است. وی افزود: برخی افراد نیز حیوانات با ارزش را مجبور به جفت گیری بیش از اندازه طبیعی می كنند تا خود به سود بیشتری برسند. برای مثال این كار درباره اسب هایی كه نژاد ارزشمندی دارند، اتفاق می افتد كه لطمه دیدگی حیوان را به دنبال دارد همین طور در بعضی موارد تجاوز جنسی به حیوانات دیده می شود كه همه این موارد همچون مصادیق حیوان آزاری است و در ماده واحده منع حیوان آزاری تصریح شده و برای متخلفان مجازات تعیین شده است. این حقوقدان با اشاره به اینكه صید دسته جمعی ماهیان، تشریح حیوانات در كلاس های آموزشی بدون بیهوشی و بهره كشی از حیوانات بیشتر از توان آنها همچون مصادیق دیگر حیوان آزاری است كه در طرح پشتیبانی از حقوق حیوانات دیده شده است، اظهاركرد: افرادی كه حیوان خانگی دارند اما نمی دانند چه طور باید از حیوان نگهداری كنند نیز در دسته حیوان آزارها قرار می گیرند. برخی افرادی كه حیوان خانگی دارند به هیچ عنوان حیوان دوست نیستند و صرفا برای شوآف مبادرت به خرید حیوان خانگی كرده اند و به موجود زنده به چشم كالا نگاه می كنند. بگفته خرمشاهی در قانون منع حیوان آزاری به حیواناتی كه به مصرف خوراك انسان می رسند نیز پرداخته شده است. برای مثال اگر یك مرغدار برای دستیابی به رشد سریع تر یا تخمگذاری بیشتر با استفاده از روش های مختلف مانع استراحت پرنده شود، این كار او نیز جزو مصادیق حیوان آزاری تلقی می شود. مجازات حیوان آزارها؛ از شركت در كلاس های آموزشی تا مجازات حبس این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه در پیش نویس قانون منع حیوان آزاری مجازات هایی برای این جرم پیش بینی شده است، اشاره كرد: بسته به نوع حیوان آزاری، مجازات ها متفاوت می باشد. در بعضی موارد حیوان خانگی از فرد گرفته و به دیگری واگذار می شود. همچون مجازات های دیگر مجبور كردن شخص به شركت در كلاس های آموزشی است تا رفتار با حیوانات را بیاموزد حتی در بعضی موارد حیوان آزار به روانشناس معرفی می شود چونكه خیلی از حیوان آزارها تعادل روانی ندارند. در بعضی موارد نیز مجازات حبس برای فردی كه مبادرت به حیوان آزاری می كند در نظر گرفته شده است. چرایی حذف بعضی از فعالان حقوق حیوانات هنگام تدوین پیش نویس طرح این استاد حقوق حیوانات كمیسیون حقوق بشر اسلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش كه چرا بعضی از فعالان به نام حقوق حیوانات هنگام تدوین پیش نویس قانون منع حیوان آزاری كنار گذاشته شدند و در جلسات هم اندیشی از نظرات آنها استفاده نشد، توضیح داد: در زمان تدوین این پیش نویس، دفتر مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از تمام كسانی كه به هر نحوی نقشی در ارتباط با حیوانات داشتند، دعوت می كرد و آنها نیز در جلسات شركت می كردند اما گاهی با موضوعات مختلف به صورت هیجانی و به دور از واقعیت برخورد می كردند. برای مثال می گفتند كه باید عبور هواپیماها از زیستگاه های حیات وحش ممنوع شود این در حالیست كه ما اصلا زیر ساخت تدوین چنین قانونی را نداریم. خرمشاهی افزود: حتی بعضی از فعالان عنوان می كردند كه حیوانات بلاصاحب نباید عقیم سازی شوند و باید در پیش نویس قانون منع حیوان آزاری این مساله ممنوع شود. این پیشنهاد نیز در حالی مطرح می شود كه اگر این حیوانات عقیم نشوند جمعیت آنها آنقدر زیاد می شود كه برای كنترل جمعیت رو به روش هایی مانند كشتار می آوریم. جلساتی كه برای تدوین پیش نویس قانون منع حیوان آزاری تشكیل می شد جلساتی كارشناسی بود كه نیاز داشت صحبت های مطرح شده در آن پایه علمی و منطقی داشته باشد. این استاد دانشگاه با تاكید بر اینكه افرادی كه در حوزه حقوق حیوانات فعال می باشند و صحبت های منطقی داشتند به جلسات دعوت می شدند اما افرادی كه صرفا هیجانی بحث می كردند از این جلسات حذف شدند، اشاره كرد: هر كسی كه حیوانات را دوست دارد نمی تواند در حوزه حقوق حیوانات صاحبنظر باشد. تدوین قانون عرصه ای فوق تخصصی است و قانون نویس باید برمبنای فرهنگ عمومی جامعه، دیدگاه های مذهبی، مسائل بهداشتی، قوانین بالادستی و... مبادرت به تدوین یك طرح یا لایحه كند. اگر ما بدون در نظر گرفتن شرایط روز جامعه و فرهنگ عمومی مبادرت به تدوین پیش نویس قانون منع حیوان آزاری می كردیم اساسا در همان مراحل ابتدایی از دور خارج می شد. بگفته این استاد حقوق حیوانات كمیسیون حقوق بشر اسلامی آنچه بعنوان پیش نویس قانون منع حیوان آزاری تهیه شده است خروجی هم اندیشی بخش خصوصی و فعالان دلسوز صاحب نظر در حوزه حقوق حیوانات است. پیش نویس قانون منع حیوان آزاری در چارچوب طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است البته به احتمال زیاد بررسی آن در مجلس دهم به اتمام نمی رسد بدین سبب در دوره های بعدی مجلس بررسی می شود. خرمشاهی درانتها اظهار نمود: هم اكنون نیز راه اصلاح پیش نویس قانون منع حیوان آزاری مسدود نیست و اگر كسانی هستند كه می توانند با پیشنهادات خود و طرح مسائل جدید سبب غنای بیشتر این طرح شوند می توانند نظرات خودرا به فراكسیون محیط زیست مجلس یا مركز پژوهش های شورای اسلامی بفرستند. چنانچه این پیشنهادات علمی و منطقی باشد اساسا در تصویب پیش نویس قانون منع حیوان آزاری در نظر گرفته می شوند. ۲۳۵۲۱۲


منبع:

1398/06/24
15:32:01
5.0 / 5
4565
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
خشک شوئی آنلاین

laundrybox.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خشكشوئی آنلاین محفوظ است

خشكشوئی آنلاین

سفارش خشکشویی آنلاین