۱۸ ماه برزخی در بهشت زهرا

۱۸ ماه برزخی در بهشت زهرا سازمان بهشت زهرا(س) بیش از 18 ماه است که به خاطر کرونا، آرایش بحرانی به خود گرفته است و در راه مدیریت اجساد کرونائی و انجام امور متوفیان، تمهیدات ویژه اتخاذ نموده است.


به گزارش خشکشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، سازمان بهشت زهرا با انتشار کتابچه های با عنوان «حماسه ماندگار» به تشریح عملکرد خود از شروع شیوع ویروس کرونا ویروس تا حالا پرداخته است.
در این گزارش آمده است: از شروع اسفند ماه ۱۳۹۸ بحرانی غیر قابل تصور و بی سابقه در طول ۵۰ سال اخیر سازمان بهشت زهرا(س) صورت گرفت که این سازمان با برنامه ریزی مناسب از همان ساعات و روزهای اولیه تمهیدات مناسبی را در جهت مهار این بحران بین المللی در کنار سایر کادر درمان اتخاذ نمود.
این بحران دارای خاصیت های منحصر به فردی است؛ بحرانی بی سابقه در طول تاریخ بهشت زهرا (س) با گونه ای که تا کنون در طول حیات بهشت زهرا (س) مشابه آن وجود نداشته است و از طرف دیگر به لحاظ عدد و رقم بحران غیر قابل تصور بوده و در بعضی از روزها عدد و رقم متوفی کرونائی قریب به ۱۸۰ متوفی در آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت شده بعلاوه حدود ۲۰۰ متوفی عادی شهر تهران بوده که این عدد و رقم در طول ۵۰ سال تاریخ بهشت زهرا (س) بی سابقه بوده است همین طور تمامی بحران ها کشور در عرض یک روز، دو روز یا حداکثر هفت روز در زمینه مدیریت اجساد به انتها رسیده است لیکن این بحران بیش از ۱۸ ماه است که جریان دارد و اختتام و پایانی نیز برای آن مشخص نیست.
مدیریت سازمان بهشت زهرا(س) در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ با پذیرش نخستین متوفی کرونا باتوجه به تجربیات گذشته وارد فاز پیش بینی و طراحی تمهیدات لازم جهت پیشگیری و مقابله با بحران احتمالی پیش از همه دستگاهها و ارگانها شد. در همان ساعات اولیه تشخیص بحران احتمالی با تشکیل ستاد بحران و برگزاری جلسات کارشناسی در ممیزی بحران از روشهای منظمی برای پیش بینی همه احتمالات و نقاط بحران خیز و لطمه پذیر استفاده و در نهایت برای نخستین بار دستورالعمل و شیوه نامه درون سازمانی عملیات مدیریت اجساد برمبنای تجربیات ۴۵ ساله سازمان بهشت زهرا(س) بصورت ایزوله در جهت حفظ سلامت پرسنل و شهروندان پیش از همه دستگاه های اجرائی و مرتبط کشورتدوین گردید.
تهیه برنامه اقتضایی برای مواجهه با بحران بی سابقه و غیر قابل تصورکرونا نیز در دستور کار قرار گرفت. باتوجه به خاصیت بی سابقه و غیر قابل تصور بودن بحران کرونا برنامه های اقتضایی در سه سطح مدیریتی، شرعی و مذهبی و بهداشتی و مراقبتی تدوین شد. برای مواجهه با بحران کرونا با پیش بینی همه ابعاد احتمالی بحران در قالب یک مجموعه برنامه پشتیبانی درون سازمانی تدوین گردید و برنامه های اقتضایی به شکلی تنظیم شد تا کلیه علائم هشدار دهنده و مخاطره آمیز شناسایی و در جهت کنترل وضعیت بحرانی پیش بینی های لازم صورت گرفت. در تنظیم برنامه اقتضایی به جزییات امور توجه ویژه شد بطوریکه پیش بینی های لازم جهت پشتیبانی و خرید تجهیزات مورد نیاز انجام شد.


سازمان بهشت زهرا(س) با درک اهمیت موضوع باوجود پیچیدگی و ناشناخته بودن ابعاد بحران کرونا و ترسی مضاعف که جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود با دغدغه مندی در زمینه های شرعی و دینی با رایزنی ابتدایی در همان ساعات و روزهای اولیه با دفاتر علما و مراجع و گرفتن استفتائات و فتاوای لازم خصوصاً از دفتر مقام معظم رهبری در جهت اجرای کامل فتوی ولی امر مسلمین جهان و رعایت کامل مسائل شرعی اقدام نمود.
در حقیقت مدیریت سازمان بهشت زهرا (س) با تشکیل کمیته تخصصی در زمینه مسایل شرعی و تعیین یک نفر روحانی آگاه و با تجربه بعنوان ناظر دائمی جهت امور شرعی متوفی ناشی از بیماری کرونا بعنوان نماینده ویژه جهت نظارت بر کلیه امورات شرعی متوفیان کرونا سبب تکریم و تعظیم به خانواده ها و شهروندان داغدار و متالم در این شرایط شد.
باتوجه به لزوم قابلیت ارائه واکنش سریع و آگاه کردن بموقع و اثربخش کارکنان سازمان و همین طور مراجعه کنندگان و شهروندان از شرایط و خاصیت های این بحران جهانی سازمان بهشت زهرا(س) مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی فشرده درباب اقدامات بهداشتی و مراقبتی جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا در مرحله اول جهت پرسنل شاغل درمجتمع عروجیان خصوصاً کارکنان شاغل در سالن های تطهیر، راننده های آمبولانس های حمل متوفی، واحد خاکسپاری و مرکز پذیرش عروجیان و در مرحله بعد نیروهای خدماتی سازمان بهشت زهرا(س) و سایر کارکنان اداری و مدیریتی کرد.
جدا سازی، ایزوله، تجهیز و آماده سازی سوله های مدیریت بحران مستقر درسازمان بهشت زهرا(س) و اختصاص این مکان برای ورود متوفیان کرونا و اقدامات لازم در این سایت بمنظور جداسازی و مشخص کردن یک تیم ایزوله برای این کار و همین طور تجهیز پرسنل مجتمع عروجیان خصوصاً کارکنانی که در صف اول مواجهه و برخورد با کرونا قرار دارند جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و اقدامات مراقبتی و بهداشتی ویژه دراین زمینه از قبیل توزیع ماسک رایگان بین شهروندان، مراجعین و پرسنل سازمان جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و طراحی سیستم جدید ضد عفونی به طور بومی با استفاده بهینه از مه پاش ها و امکانات موجود جهت ضد عفونی کردن محوطه های عمومی سازمان بهشت زهرا بصورت هر چهار ساعت یکبار در ابتدای بحران و سپس بصورت برنامه زمانبندی در طول روز همچون اقدامات در سطح آموزش و مراقبتی صورت گرفت.
از دیگر اقدامات این حوزه باید به ضد عفونی کردن آمبولانس ها جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و اقدامات مراقبتی و بهداشتی، ضد عفونی کردن محوطه عروجیان جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و اقدامات مراقبتی و بهداشتی، نحوه ضد عفونی کردن خودرو های سرویس پرسنل سازمان بهشت زهرا، ضد عفونی کردن خودرو های برقی جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و اقدامات مراقبتی و بهداشتی، ضد عفونی کردن سالن های تطهیر متوفیان غیر کرونائی جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و اقدامات مراقبتی و بهداشتی، ضد عفونی کردن خدمات بهداشتی جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و اقدامات مراقبتی و تهیه و انتشاربروشور جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و توزیع در میان همکاران و نصب در محل های پر تردد جهت آگاهی شهروندان اشاره کنم.
سازمان در گام بعدی با تشکیل جلسه تخصصی تیم کارشناسی این سازمان با وزارت بهداشت، معاونت دانشگاههای شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران، اورژانس کشور و پزشکی قانونی تهران مبادرت به برگزاری نشست های تخصصی در امتداد هم افزایی در حوزه تنظیم دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی نمود و با در اختیار قرار دادن تجربیات خود در این خصوص زمینه تدوین دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی برای کل کشور را فراهم نمود.
نتیجه این جلسات و این پیگیری ها حضور دائمی نماینده وزارت بهداشت در سازمان بهشت زهرا(س) و نظارت مستقیم جهت پیش گیری از انتشار ویروس کرونا و اقدامات مراقبتی ویژه در این خصوص گردید و موجب شد تا این سازمان بعنوان تنها مرجع در این خصوص تجربیات خودرا در اختیار سایر آرامستان های کشور نیز قرار داده و آموزش های لازم به مدیران و کارکنان سایر آرامستان های کشور نیز در دستور کار بهشت زهرا(س) قرار گرفت.
اوج رعایت ملاحظات بهداشتی در بهشت زهرا(س) به نقطه ای رسید که نه فقط سازمان بهشت زهرا(س) به نقطه شیوع این بیماری تبدیل نشد بلکه بعنوان نقطه امن در کاهش و تقلیل مبتلاشدن عمل کرد. این مساله یک افتخار بین المللی است، همه کارها در سازمان بهشت زهرای تهران برمبنای نظم و اصول حاکم بر کرامت، رسوم تشریفات، و البته بدون کاستی صورت گرفت که تبلور تجلی یک زنجیره مدیریتی کامل است. از طرفی رعایت پروتکلهای بهداشتی و صیانت از شهروندان که برنامه راهبردی سازمان بهشت زهرا(س) بود، به خوبی محقق شد. در این بحران هیچ دغدغه ای در حوزه سرایت بیماری از بهشت زهرا(س) در ذهن اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود نداشت.

تجهیز مجتمع عروجیان به سردخانه بزرگ کانتینری ۴۰ فوتی و سه دستگاه سردخانه کندویی
تجهیز مجتمع عروجیان به سردخانه بزرگ کانتینری ۴۰ فوتی و سه دستگاه سردخانه کندویی جهت پشتیبانی از سرد خانه مرکزی و جداسازی از سیستم سردخانه شهر تهران، تجهیز و آماده سازی سوله های بحران مستقر در بهشت زهرا و اختصاص دو دستگاه کانتینر ۱۲ متری یخچال دار با هماهنگی ستاد معراج شهدا جهت پشتیبانی از سردخانه مرکزی سازمان، طراحی و ساخت به فوریت در عرض ۲۴ ساعت نوار نقاله جهت انتقال اجساد به داخل کانتینر و سایت ایزوله کرونا، جدا سازی، ایزوله، تجهیز و آماده سازی فضاهای جداگانه مستقر در نزدیکی سایت اصلی بهشت زهرا(س) و تفکیک جنازه های عادی تهران با متوفیان کرونا و اختصاص این مکان برای ورود متوفیان کرونا و اقدامات لازم در این سایت در زمان کوتاه و خریداری تجهیزات مناسب مراقبتی و بهداشتی جهت پرسنل و همین طور مراجعه کنندگان و همین طور پیش بینی های لازم درباب خرید کفن، سدر، کافور، سنگ لحد و همین طور پیش بینی های لازم جهت ایجاد قبور جدید با حمایت بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری های سازمان بازرسی کل کشور بصورت قانونی با دریافت مجوز ویژه از هیات مدیره سازمان به فوریت انجام پذیرفت.
بعد از جلسه تصمیم سازی درباره احکام متوفیان از بیماری کرونا که در اسفندماه سال ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی قم با رویکرد بررسی تغسیل و شستشوی با آب متوفیان کرونا تشکیل شد سه شرط فراهم شدن لباس و تجهیزات کاملاً ایمنی و بهداشتی برای غسالها، منظور نمودن غسال خانه ای جداگانه برای متوفیان کرونائی دور از شهر و تعبیه چاهی برای آب غسل به شرط ضد عفونی آن الزامی شد. سازمان بهشت زهرا(س) به فوریت نخستین جلسه همکاری و هم افزایی با فرمانده سپاه حضرت رسول اکرم(ص)تهران و فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(س) و سایر نهاد ها و دستگاه های ذی ربط در این خصوص و در امتداد اندیشیدن تمهیدات لازم جهت تطهیر اموات کرونا در صورت فراهم شدن شرایط بهداشتی و شرعی یاد شده در مصوبه نشست دانشگاه علوم پزشکی شهر قم، را برگزار کرد و در فاصله زمانی چند ساعته فضای مناسب را در اختیار سپاه قرار داد تا امکانات مناسب برای مقدمات شستشوی متوفیان کرونا فراهم شود.
در نهایت با پذیرش مسئولیت از جانب سازمان بهشت زهرا(س) بعد از نشست مورخ ۱۵ فروردین ماه در محل پزشکی قانونی کهریزک جهت اجرای حداکثری فتوی مقام معظم رهبری از روز شنبه مورخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ کار شستشوی با آب متوفیان کرونا در تهران بصورت یکپارچه در سالن های تطهیر سازمان بهشت زهرا(س) با حضور طلاب جهادی در کنار پرسنل سازمان بهشت زهرا(س) شروع شد.
سازمان بهشت زهرا(س) از روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ همزمان با شروع کار شستشوی با آب متوفیان کرونا در تهران بصورت یکپارچه زیر ساخت های لازم جهت حضور طلاب جهادی را با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران فراهم نمود به نحوی که با برگزاری دوره های آموزشی فشرده جهت طلاب جهادی و همین طور استفاده از ظرفیت کانون تطهیرکنندگان داوطلب که قبلا ثبت نام کرده و آموزش های لازم را دیده بودند در کنار تطهیرکنندگان ثابت سازمان بهشت زهرا(س) توانست این کار خطیر و بی سابقه را به شایستگی به سرانجام رسانده و با تکریم خانواده های داغدار و به بهترین نحو ممکن کار صورت گرفت.
شهروندانی که به بهشت زهرا(س) مراجعه می کنند در اوج سوگواری، بسیار متالم هستند، در این چنین شرایط روحی و روانی، صحبتی از رضایتمندی و توجه به پروسه محوری و انجام امور با نظم و دقت، ممکنست گزاف باشد، اما وقتی مردم متاثر از مدیریت هوشمندانه و منظم بهشت زهرا(س) تقدیر می کنند و نظر سنجی ها نشان از رضایتمندی مردم دارد، این بسیار ستودنی است. تا کنون به رغم تراکم شدید کار در بحران کرونا، حتی یک مورد گزارش در خصوص انجام نشدن امور یا این که کار در بهشت زهرا(س) به زمان دیگری موکول شده باشد، دیده نشده است.
این نشان میدهد اوج کرامت و تکریم خانواده سوگواران صورت گرفته است. در وضعیت بحران کرونا علاوه بر متوفیان عادی شهر تهران رتق و فتق متوفیان کرونا یک دفعه مضاعف کاری و خدمات رسانی برای سازمان بهشت زهرا(س) به همراه دارد، در این بین علاوه بر در نظر گرفتن مسائل بهداشتی و رعایت پروتکل ها رعایت نکات شرعی و غسل متوفی با مشارکت طلاب جهادی امری بسیار مهم و باارزش است که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت ویژه دارد و همین طور نکته قابل توجه تدفین غریبانه فوتی ها از طرف بازماندگان بر اثر کرونا که گاهی خانواده های درجه یک هم به متوفی خود حتی نزدیک هم نمی شوند در چنین شرایطی اگر کارکنان شریف و جهادگر بهشت زهرا(س) وارد عمل نمی شدند کار روی زمین می ماند، چونکه بر خلاف شرایط معمول باید از نزدیکی خانواده ها به متوفیان جلوگیری می شد. حرفی از حماسه آفرینی در سازمان بهشت زهرا(س)، (سخنی) مستند است و کلامی احساسی نیست.
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع همکاری سازمان بهشت زهرا با سایر ادیان برای متوفیان در بحران کرونا اشاره شده و امده است: اتحاد و همدلی و نیز مواسات حالا کلیدواژه های رایج در عصر کرونا است که اتفاقاً رهبر معظم انقلاب نیز بارها به آن اشاره داشتند. سازمان بهشت زهرا(س)در رتق و فتق اموات کرونائی به یاری و کمک سایر ادیان الهی که در این مساله مستأصل شدند، شتافت و پرسنل شریف و خدوم بهشت زهرا(س)با این اقدام خداپسندانه سبب انسجام، وحدت و همدلی بیشتر بین هموطنان و پیروان سایر ادیان الهی گردید تا جایی که نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به شهردار تهران از زحمات پرسنل و مدیریت سازمان بهشت زهرا (س)در همکاری به جهت امور کفن و دفن هموطنان کلیمی فوت شده در جریان بیماری کرونا تقدیر و تشکر کرد و این اقدام سازمان بهشت زهرا(س)را نشان دهنده حسن همزیستی و همدلی مردم موحد ایران دانست و ثابت کرد مسئولان کشور با پیروی از منویات مقام معظم رهبری در اجرای کامل وحدت ملی گام بر می دارند.


با شیوع کرونا، مدیریت اجساد در دنیا به چالش اساسی کشورهای مختلف جهان بدل شد. ترس از قربانیان این ویروس خیلی زود همه گیر شد و در کشورهای زیادی، هزاران نفر بدون تشییع جنازه یا حضور خانواده های شان، به خاک سپرده شدند. در کشور های پیشرفته دنیا به سبب واگیری سریع این ویروس، افرادی که جان می دهند، انتقال دهندگان ویروس اند و دولت ها برای اینکه بتوانند از شیوع بیش تر کرونا در جهان جلوگیری نمایند، مکان های مشخصی را در نظر گرفته اند و فوت شدگان را در گودال هایی قبرمانند بصورت دسته جمعی دفن می کنند.
نگرانی از چگونگی کفن و دفن پس از مرگ به اثر کرونا، در کشورهای مختلف به نحوی بود که در بعضی کشورها که قربانیان این ویروس بالا رفته است، دولت ها فرصت تحویل دهی اجساد به خانواده های شان را نداشتند و جنازه ها را در گورهای دسته جمعی بصورت شبانه دفن می کردند. دفن اجساد کرونائی در کشورهای جهان و شمار بالای قربانیان کرونا در کشورها موجب شد تا ظرفیت سردخانه ها و گورستان ها در بیشتر کشور ها تکمیل شده و دولت ها مجبور شوند از گورهای دسته جمعی برای دفن اجساد استفاده کنند.
کوشش های بی وقفه مدیران، کارکنان و اقدامات صورت گرفته در سازمان بهشت زهرا(س) تجلی یک حماسه ملی و فراملی است. بحران کرونا محک و سنجه مدیریت تطبیقی نه فقط در کشور بلکه در کل دنیا بود. سازمان بهشت زهرا(س) سرافرازو رو سپید از این بحران جهانی بیرون آمد. سخن از حماسه آفرینی بین المللی در سازمان بهشت زهرا(س)، (سخنی) مستند است و کلامی احساسی نیست. به طور قطع یکی از نقاط داغ برای بسط بیماری در اپیدمی ها، آرامستان ها هستند، چونکه رعایت پروتکلهای بهداشتی در بین افراد متالم و متاثر بسیار کمررنگ است.
اوج رعایت ملاحظات بهداشتی در بهشت زهرا(س) به نقطه ای رسید که نه فقط این آرامستان به نقطه شیوع این بیماری تبدیل نشد، بلکه بعنوان نقطه امن در کاهش و تقلیل مبتلاشدن عمل کرد. این مساله یک افتخار بین المللی است، همه کارها در سازمان بهشت زهرای تهران برمبنای نظم و اصول حاکم بر کرامت، رسوم تشریفات، و البته بدون کاستی صورت گرفت که تبلور تجلی یک زنجیره مدیریتی کامل است. از طرفی رعایت پروتکلهای بهداشتی و صیانت از شهروندان که برنامه راهبردی در این سازمان بود، به خوبی محقق شد و در این بحران هیچ دغدغه ای در حوزه سرایت بیماری از بهشت زهرا(س) وجود نداشت.
در این گزارش با اشاره به دفن با کرامت و تعیین محل دفن طبق نظر خانواده ها در روزهای بروز بحران کرونا ویروس امده است: دفن با کرامت و رعایت کامل نکات شرعی و بهداشتی در بهشت زهرای تهران به نقطه قوت نظام اسلامی تبدیل گردید و تکریم خانواده های داغدار و دفن اموات کرونائی طبق نظر و درخواست خانواده ها در هر نقطه و قطعه ای که درخواست داشتند، تبدیل به افتخار ملی و فرا ملی برای کشور ایران اسلامی گردید. به نحوی که سازمان بهشت زهرا(س) با درک صحیح شرایط بحرانی روحی و روانی خانواده ها در وضعیت ویژه کرونا ضمن تکریم و تعظیم خانواده های دغدار در بهبود روند خدمات رسانی با بهره بردن از تجارب گذشته و مطالعه بحران های تاریخی با فراهم کردن زیرساخت های مناسب در سازمان بهشت زهرا(س) سیاست دفن با کرامت و تعیین محل دفن متوفی کرونائی طبق نظر خانواده ها در هر قطعه ای که درخواست داشتند، را در پیش گرفته و سبب رضایتمندی صد در صدی خانواده ها گردید.

انجام ۱۰ مرحله غربالگری کرونا در بهشت زهرا
صیانت مدیریت سازمان بهشت زهرا (س)از کارکنان شاغل در این سازمان و همین طور شهروندان و مراجعه کنندگان امر بسیار مهمی است، برای اینکه به سبب شتاب و چالش های که در اپیدمی ها خصوصاً کرونا وجود دارد، یکی از گروه های لطمه پذیر، پرسنل آرامستان ها هستند. انجام ۱۰ مرحله غربالگری در سازمان بهشت زهرا(س) گامی بسیار مهم شمرده می شود. اقدامات بهداشتی در سازمان بهشت زهرا(س) باید مستند سازی شده و در مجلات بین المللی چاپ شود.
کارکنان سازمان بهشت زهرا(س)در این بحران حتی از دیدن خانواده هایشان نیز محروم بودند و مجبور شدند محل کار خودرا قرنطینه کنند و در صورتیکه همه دستگاهها و نهاد ها ساعات فعالیت و کاری خودرا تقلیل کردند، کارکنان سازمان بهشت زهرا(س) با حضور مضاعف و افزایش ساعات کاری خود سبب رضایتمندی و تکریم خانواده های داغدار و سربلندی و عزت برای ایران اسلامی شدند. حفظ جان و سلامت کارکنان بهشت زهرا(س) از شروع این بحران از برنامه های راهبردی مدیریت این سازمان در دستور کار قرار گرفت و انجام آزمایش های دوره ای و غربالگری کارکنان سازمان بهشت زهرا(س) و همین طور نیروهای طلبه جهادی و پرسنل داوطلب موجب شد تا سازمان بهشت زهرا(س) به حمدالله تا این لحظه هیچگونه تلفاتی در زمینه نیروی انسانی نداشته باشد بااینکه برخی از این کارکنان به بیماری کرونا مبتلا شدند، بلافاصله با تدابیر لازم مدیریتی از سیستم سازمانی خارج و در وضعیت قرنطینه قرار گرفتند و به حول و قوه پروردگار بعد از درنوردیدن مدت نقاهت بیماری به سیستم خدمات رسانی و گردش کار سازمانی بازگشتند.
مدیریت اطلاع رسانی در بحران یکی از اصلی ترین و با اهمیت ترین وظایف سازمانی است و به صورتی تعیین می کند که چه نوع اخبار و اطلاعاتی از مجموعه سازمانی و خدماتی که شهروندان در بحران دریافت می کنند، به اطلاع افکار عمومی برسد. از مدیریت مجموعه انتظار می رود که بتواند در بحران با رسانه های خبری گفت و گو کند و افکار عمومی را مدیریت نموده و آرام کند. مدیریت سازمان بهشت زهرا(س) در بحران کرونا با پیش بینی بموقع و مناسب و همین طور طرح جامع و کامل اطلاع رسانی به شهروندان، پیام هایی را که احتمال می رفت در موقعیت های مختلف این بحران بی سابقه قابل استفاده باشند، از پیش تهیه نمود و با هماهنگی مناسب در واحد روابط عمومی، این پیام ها در اختیار شهروندان و مخاطبان قرار گرفت.
سازمان بهشت زهرا(س) با این رویکرد که" همیشه باید اطلاعات دقیق وصادقانه به مردم ارائه کرد" و "همکاری و مشارکت مردم از طولانی و فرسایشی شدن بحران جلوگیری می کند"، در پاسخگویی به رسانه ها و افکار عمومی و همین طور نشر اطلاعات و اخبار بسیار حساب شده و با طراحی قبلی وارد شد و به حمدالله نه فقط در طول بحران کرونا هیچگونه خبر منفی و یا نامید کننده ای که منجر به تشویش اذهان عمومی یا سو استفاده معاندین نظام شود، از سازمان بهشت زهرا(س) منعکس نشد بلکه اخبار، مصاحبه ها و گزارش های ارسالی از سازمان بهشت زهرا(س) سبب دلگرمی و آرامش خاطر مراجعین و شهروندان قرار گرفته و موجب افتخار و سربلندی مدیریت بحران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.1400/05/15
13:05:52
0.0 / 5
250
تگهای خبر: آب , آموزش , اتو , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
خشک شوئی آنلاین

laundrybox.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خشكشوئی آنلاین محفوظ است

خشكشوئی آنلاین

سفارش خشکشویی آنلاین