جزئیات بودجه تدوین شده سال 97

جزئیات بودجه تدوین شده سال 97 به گزارش خشكشوئی آنلاین مدیركل برنامه و بودجه شهرداری تهران اظهار داشت: ملاك تدوین بودجه سال 1397 شهرداری تهران، برپایه برنامه شهردار تهران و موارد منطبق بر برنامه پنجساله دوم شهر تهران خواهد بود.به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، مهدی پندار در تشریح بودجه سال 1397 شهرداری تهران اظهار داشت: برپایه سیاست های كلی تدوین بودجه كه از جانب شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ گردیده و با عنایت به برنامه های شهردار تهران كه بعنوان برشی از سال پنجم برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران در حال تدوین است، موارد منطبق بر برنامه دوم و كارهای نیمه تمام بعنوان اولویت تدوین بودجه قرار دارند.

پندار، درمورد تكالیفی كه شورای اسلامی شهر تهران در تدوین بودجه سال آینده برای شهرداری قائل شده است، تصریح كرد: در قسمت منابع، سهم درآمدهای پایدار از مجموع درآمدهای شهرداری تهران 25 درصد تعیین شده است. صرفه جویی در هزینه ها و بازپرداخت دیون پیمانكاران، اقساط بانكی و بازپرداخت مربوط به اوراق مشاركت در اولویت شهرداری تهران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سال جاری از مجموع 17 هزار و 900 میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران، سهم درآمدهای پایدار 3900 میلیارد تومان بوده است.

مدیركل برنامه و بودجه شهرداری تهران اضافه كرد: یكی دیگر از تكالیفی كه شورای شهر در تدوین بودجه سال1397 برای شهرداری تهران مشخص كرده است، كاهش 10درصدی كمك های شهرداری تهران به سازمان ها و شركت های زیرمجموعه است؛ بدین معنا كه پنج درصد از كمك های شهرداری برپایه عملكرد سازمان ها و شركت ها در سال 1395كاهش یابد و پنج درصد با استفاده از منابع درآمدی آنها تأمین شود.

وی خاطرنشان كرد: با عنایت به رشد حداقل 10 درصد حقوق، مزایا و شاخص بهای قیمت سال 95 نسبت به سال 96، تحقق این تكلیف خیلی سخت است؛ اما شهرداری نهایت تلاش خویش را برای جامعیت بخشیدن به این تكلیف به كار خواهد بست.

پندار با تاكید بر اینكه بودجه سال 1397 شهرداری تهران یك بودجه انقباضی خواهد بود، اظهار داشت: در بودجه سال آینده 10 درصد افزایش حقوق و مزایای كاركنان و 12 درصد افزایش حقوق و مزایای كارگران در نظر گرفته شده است، كه ممكن است با عنایت به مصوبه شورای عالی كار و هیأت وزیران این رقم تغییركند.

مدیركل برنامه و بودجه شهرداری تهران تصریح كرد: شهرداری تهران، بدهی بسیار زیادی دارد كه این بدهی از مدیریت شهری گذشته باقیمانده و باید برای تسویه آن در بودجه سال آینده و سال های بعد برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان كرد: برپایه تاكید شهردار تهران، فعالیت های عمرانی باید به صورت كامل در بودجه دیده شود و با قوت بیشتری ادامه پیدا كند.

پندار، با اشاره به اینكه در بودجه سال آینده در قسمت مربوط به پروژه های عمرانی در دست اجرا كاهشی اتفاق نمی افتد، خاطرنشان كرد: پروژه هایی كه پیشرفت فیزیكی آنها بیش از 50 درصد باشد و سال آینده به اتمام برسند در اولویت قرار می گیرند.

وی اضافه كرد: اعتبار به پروژه هایی كه معارض ملكی یا تأسیساتی دارند یا دچار مشكلاتی با پیمانكاران هستند، به اندازه فعال ماندن كارگاه ها در نظر گرفته می گردد.

مدیركل برنامه و بودجه شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود درمورد بودجه حوزه حمل و نقل شهر تهران هم اظهار داشت: در زمینه تكمیل پروژه های حوزه حمل و نقل و ساماندهی آن، خط شش و هفت مترو در اولویت شهرداری تهران قرار دارد.

وی افزود: برپایه دستور شهردار تهران تأمین اعتبار كافی در صورتی كه پروژه از نظر فنی و مهندسی قابلیت اجرا داشته باشد، صورت گرفته است.

پندار، درمورد وضعیت پروژه های عمرانی در بودجه سال1397 اظهار داشت: هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و مزایا، نگهداشت شهر، پرداخت دیون پیمانكاران، مشاوران و بانك ها كه از سنوات گذشته باقی مانده با اولویت بندی پروژه های سرمایه ای سطح شهر و خارج كردن پروژه های فاقد اولویت لحاظ شده است.

وی اظهار نمود: همینطور ساماندهی حمل و نقل عمومی بویژه حمل و نقل ریلی در پیش بینی اعتبارات سرمایه ای در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینكه سهم مترو در بودجه سالانه همچون گذشته حفظ می گردد خاطرنشان كرد: به منظور تأمین اعتبارات مترو روش های جدید تأمین منابع در نظر گرفته شده است.

مدیركل برنامه و بودجه شهرداری تهران تصریح كرد: در بودجه سال آینده كشور مجوز لازم برای فروش اوراق مشاركت با استفاده از شهرداری ها و 100 میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به منظور ساماندهی حمل و نقل عمومی همچون تاكسی، اتوبوس، مینی بوس و... پیش بینی شده است.

به گفته وی علاوه بر این منابع، در تبصره لایحه بودجه سال آینده 1397 كل كشور هم برای بازسازی بافت فرسوده، شهرداری تهران می تواند سهم بالایی را در جذب منابع مذكور به خود اختصاص دهد. پندار خاطرنشان كرد: برای حمل و نقل عمومی بویژه مترو، فاینانس و امكان استفاده از سایر روش های تأمین مالی مانند BOT (ساخت - بهره برداری - واگذاری) هم در نظر گرفته شده است.

تدوین بودجه سال 1397 برپایه وظایف ذاتی شهرداری تهران انجام می شود

پندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه تدوین بودجه سال 97 و پیش بینی اعتبارات برپایه وظایف ذاتی شهرداری تهران انجام می شود، اظهار داشت: بخشی از هزینه هایی كه در بودجه سال های گذشته در نظر گرفته می شد منطبق با وظایف ذاتی شهرداری تهران نبود و بر همین مبنا سال آینده در زمینه كمك های شهرداری تهران هدفمندتر اقدام خواهیم كرد.

وی با اشاره به اینكه كار تدوین بودجه شهرداری تهران شروع شده است، اظهار نمود: فرم های بودجه با تغییرات اندكی نسبت به سال قبل و در جهت انطباق بودجه شهرداری تهران برپایه عملكرد طراحی شده است.

پندار اضافه كرد: همینطور محدودیت هایی در زمینه ورود داده ها در نظر گرفته شده و در بخش هزینه ها تنها اجازه افزایش10 درصدی حقوق و مزایا داده شده است.

وی افزود: بعد از برگزاری جلسه با مناطق و واحدها، ستاد عالی بودجه با حضور شهردار یا نماینده وی تشكیل خواهد شد و كار جمع بندی بودجه انجام و بعد از آن نسبت به چاپ و ارسال بودجه به شورای اسلامی شهر تهران اقدام می گردد.

سقف اصلاحیه بودجه سال 1396 حداكثر به 500 میلیارد تومان نمی رسد

مدیركل برنامه و بودجه شهرداری تهران درمورد اصلاحیه بودجه سال1396گفت: در این زمینه پیش بینی 2 درصد سهم آتش نشانی و همینطور قسمتی از حقوق كاركنان شهرداری تهران (تبدیل از مهیمن پوش به هادیان شهر) اصلاحاتی نیاز است كه تنظیم و بعد از عرضه بودجه 97 به شورای شهر عرضه می گردد.

وی با اشاره به اینكه اصلاحیه بودجه در حد جا به جایی اعتبارات است، تاكید كرد: سقف اصلاحیه بودجه 96 بطور قطع به 500 میلیارد تومان نمی رسد.

بیش از 2000میلیارد تومان در بودجه سال 1397 صرفه جویی خواهیم داشت

مدیر كل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به اینكه شورای اسلامی شهر تهران تاكید دارد نسبت به كاهش سقف بودجه اقدام شود كه این درخواست شورا با كمیته تخصیص اعمال می شود، خاطرنشان ساخت: در بودجه سال 1397 شهر تهران بیش از 2 هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهیم داشت و اجازه هزینه كرد به واحدهای زیرمجموعه شهرداری داده نمی شود.

وی ادامه داد: در بودجه سال آینده پیش بینی شده اعتبارات شهرسازی همچون فروش تراكم مازاد در حد قانونی، تغییركاربری و... كاهش یابد.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، پندار تصریح كرد: این اقدام در جهت جلوگیری از فروش تراكم یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای به ترتیبی كه در سنوات گذشته بوده انجام می گردد. 

1396/10/04
20:52:44
5.0 / 5
5644
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
خشک شوئی آنلاین

laundrybox.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خشكشوئی آنلاین محفوظ است

خشكشوئی آنلاین

سفارش خشکشویی آنلاین