دفتر حافظ منافع ایران در عربستان راه اندازی می گردد

دفتر حافظ منافع ایران در عربستان راه اندازی می گردد خشكشوئی آنلاین دفتر حافظ منافع ایران در عربستان راه اندازی می گرددخروج آمریكا از برجام خیلی از مناسبات ایران در منطقه و جهان را با تغییرات مواجه كرد، تغییراتی كه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن سیاست تازه در رایزنی، اعزام نمایندگان ویژه و سفرهای پیاپی وزیر امور خارجه و معاونان در حال هدایت و كنترل آن است.
با وجود این جنگ روانی كه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریكا، به همراه متحدان منطقه ای خود ضد ایران شروع كرده است هر روز شكل تازه ای به خود می گیرد، از تهدید توئیتری تا آمادگی برای مذاكره و فیلم های كوتاه چند دقیقه ای در به اصطلاح پشتیبانی از مردم ایران.
همه این موارد محورهای گفت و گویی بود كه با بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان داشتیم. قاسمی از آخرین وضع رایزنی ها با اروپا برای حفظ برجام و همینطور نگرانی ها از جنگ میان ایران و آمریكا، ادعاهای تكراری لزوم خروج ایران از سوریه و آخرین اخبار از وضع روابط بین ایران و عربستان سخن گفته كه مشروح این مصاحبه را می خوانید:
تا آغاز تحریم نفتی آمریكا زمان زیادی باقی نمانده است، كشورهایی مانند چین و هند همچنان موضع صریحی در این باره كه از تحریم نفت ایران حمایت نكنند نداشته اند. آیا ایران تا كنون در تماس و رایزنی با این كشورها توانسته است به راهی برای مانع شدن آنها از نخریدن نفت ایران دست یابد؟

ما تلاش كرده ایم با همه كشورها برای توجیه مواضع خودمان درباره خروج آمریكا از برجام و همینطور برنامه ریزی برای فضای جدیدی كه امكان دارد به وجود بیاید و فشارهای احتمالی آمریكا بر این كشورها به منظور كاهش روابط با ایران و جدی گرفتن تحریم های آمریكا صحبت نماییم و از كانال های مختلف با آن ها ارتباط داشته باشیم، بعضی ها را شخص وزیر امور خارجه سفر كرده و بعضی دیگر را هم هیات هایی از جانب جمهوری اسلامی ایران چه وزارت امور خارجه و چه سایر دستگاه های اقتصادی سفر كرده اند، با برخی كشورها هم صحبت هایی با استفاده از سفارت خانه هایمان داشتیم.

قول و قرار با برخی كشورها برای مقابله با تحریم آمریكا

پاسخ هایی را از برخی كشورها دریافت كرده ایم و قول و قرارهایی بین ما وجود دارد، البته آمریكایی ها با تیم فعالی ازخزانه داری این كشور دائم در حال رصد و سد سفرهای ما هستند و تلاش می كنند بلافاصله به آن كشورها سفری داشته باشند یا اینكه در پاره ای موارد قبل از ما آنجا هستند و تلاش می كنند با تهدید و تطمیع، نظر شركت ها و كشورها را به منظور كاهش روابط با ایران بخصوص در زمینه خرید نفت و سایر موارد مهمی كه بین ایران و آن كشورها وجود دارد، جلب كنند.
به هرحال در مواضعی كه در رسانه ها از جانب برخی كشورها منتشر می شود، مواضع و مطالبی بیان می گردد كه بطور قطع معیاری واقعی برای ما نیست، معیار و محك و آنچه امروز برای ما مهم می باشد اتفاقی است كه در صحنه عمل و به طور عملی اتفاق می افتد یا خواهد افتاد. كشورها با عنایت به اینكه تحت فشارها هستند امكان دارد مواضعی را به صورت رسانه ای اعلام كنند ولی در میدان عمل اتفاق دیگری رخ دهد، كشورها از منافع خود پیروی می كنند.
مشخصا از سوی چین یا هند كه در این مورد از اهمیت ویژه تری برخوردار می باشند مواضع مثبتی در مذاكرات دوجانبه دریافت كرده اید؟
كشورهای مستقل و باقی كشورها به دلایل مختلف نه الزاما به علت پارامترهای اقتصادی از رفتار آقای ترامپ و خروج آمریكا از برجام و اعلام تحریم ها خشنود نبودند و با عنایت به موازینی كه در جهان حاكم است یكجانبه گرایی برایشان قابل قبول نیست، بنابراین مقاومتی در بین همه كشورها در قبال روش های تحمیلی آمریكا وجود دارد و تلاش آنها این است كه در نهایت بتوانند با مذاكراتی كه با آمریكا دارند فرصت هایی را برای خودشان تولید بكنند كه بتوانند همكاری های خودشان با ایران را در حدی ادامه داده و شركت هایشان مشمول جریمه های تحریم های آمریكا نشود.
فكر می كنم بعضی از كشورها با عنایت به توان اقتصادی می توانند امتیازاتی را از آمریكا بگیرند یا حداقل آن چیزی را كه آمریكا مطرح می كند نپذیرند و به صورت مستقل كارشان را با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند چون كه وضع جغرافیایی، نوع روابط و همكاری ها ایجاب می كند كه روابط با دیگر شركا ادامه یابد.

شما در مواضع اخیر خود نسبت به عملی بودن بسته پیشنهادی اروپا و راهكارهایی كه اروپایی ها در هفته های اخیر عرضه كرده اند ابراز خوش بینی كرده اید. این ابراز خوش بینی ناشی از كدام راهكارها از جانب اروپا است؟ آیا اروپا پیشنهادهای جدیدی در زمینه بانكی و... برای ایران داشته است؟

بخشی از همكاری ها با اروپا هم اكنون در حال انجام می باشد و متوقف نشده ولی امكان دارد در بعضی حوزه ها با كندی و تاخیرهایی همراه شود یا تردید هایی از جانب شركت ها با عنایت به نوع مبادلات و روابط آن ها با شركت های آمریكایی برای همكاری با ایران وجود داشته باشد ولی این همكاری ها هم اكنون هم در حدی و بستگی به نوع همكاری ها و میزان آن و نوع ارتباط شركت ها با موسسات امریكایی ادامه دارد، همكاری برخی كشورها هم در حال كاهش و یا توقف است ولی به هر حال همكاری هایی حتما وجود دارد.
مذاكرات از ابتدای خروج آمریكا از برجام در سطح وزرا، معاونان و سپس كارشناسان وجود دارد، این مذاكرات ادامه دارد و همه بخش های ذیربط كه در همكاری ها حضور داشتند یا می توانند حضور داشته باشند مثل بانك مركزی، وزارت نفت و اقتصاد و دیگر دستگاه ها البته با مدیریت وزارت امور خارجه در مجموعه مذاكرات نمایندگانی دارند.
ما در ابتدا عزم سیاسی لازم از جانب اروپا برای استمرار برجام و علاقه مندی آن ها برای تداوم حضور ایران در این توافق را دریافت و احساس كردیم و بعد از آن هم آمادگی آنها با عنایت به مجموعه ظرفیت های اقتصادی خودشان كه می تواند در ارتباط با ایران فعال شود یا به وجود بیاید را مشاهده كردیم. آن ها اقداماتی را در همین چارچوب شروع كردند و در مذاكرات به آن ها اشاره كردند. موقعیت ما هم مشخص بود كه در حوزه اقتصادی چه نیازها و چه توقعاتی از اروپا داریم. آن ها هم واقف بودند كه برای باقی ماندن ایران در برجام نیازمند جلب نظر ایران هستند ازاین رو به دنبال این بودند كه رضایتمندی ایران رافراهم كنند و ما البته كاملا هوشیار و واقع بین هستیم.
در برخی از بخش ها در هفته های گذشته شاهد اقدامات و جمع بندی های مثبت برای كار با اروپا بودیم، در بعضی بخش ها خیلی جلو نرفتیم و این احساس وجود دارد كه پیشنهادهای اروپایی ها خیلی مطلوب ما نیست. بخش های مثبت در حوزه بانكی است؟
در همه بخش ها می تواند باشد، چه در حوزه نفت چه درآمدهای ناشی از فروش نفت كه باید بتواند با یك تضمین بالا و قطعی به راحتی در اختیار ایران قرار بگیرد چه در حوزه مسائل بانكی و چه در زمینه كار شركت های اروپایی با ایران بخصوص شركت های كوچك و متوسط كه تا حد زیادی می توانند مستقل از ارتباط با آمریكا با دیگران كار كنند و تاثیرات بسیار كمتری به علت رابطه با ایران از تحریم های آمریكا بگیرند. در مجموع تا همین اواخر خوش بینی بیشتری داشتیم و احساس كردیم كه در كلیات تفاهم بیشتر از گذشته است و در جزئیات و مكانیزم های همكاری كه عموما هم مربوط به مسائل فنی است با عنایت به اینكه كارشناسان ما باید تضمین و گارانتی لازم را دریافت كنند، هنوز بخش هایی كامل نشده و روی آن ها كار انجام می گردد.
امیدوارم خیلی زودتر از آبان با اروپا به جمع بندی برسیم
تلاش ما این است كه با عنایت به نگاهی كه اروپایی ها دارند و نیازمندی های ایران كه باید از جانب اروپای پس از خروج آمریكا از برجام فراهم گردد بتوانیم به یك تفاهم نسبی برسیم و برجام را بعنوان یك دستاورد بزرگ دیپلماتیك كه هم برای ما و هم سایر كشورها و حتی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی مهم می باشد حفظ نماییم.
در حالیكه قبل از این اعلام شده بود كه ایران به مذاكراتی بدون آخر تن نمی دهد، آیا اكنون می توانید زمانی تعیین كنید كه مذاكره با اروپا بر سر برجام را به فرجام می رساند؟
ما زمان قطعی یعنی بعنوان روز مشخص همانطور كه پیشتر هم گفته بودم نداشته و نداریم چون كه مسائل فنی قابلیت تعیین زمان را ندارد و آن هایی كه با این قبیل مسائل سروكار داشته اند به این مهم واقف اند، اشاره كردم، متخصصان و دیپلمات های ما كاملا آبدیده و واقع بین هستند.
تا قبل از آبان می توانیم به تفاهم های لازم برسیم؟
من امیدوارم خیلی زودتر از آبان بتوانیم به یك جمع بندی بیشتری برسیم ولی به هرحال مسائل فنی پیچیدگی های خاص خویش را دارد و در پاره ای موارد باید برای مسائل مورد اختلاف راهكارهای جدیدی را پیدا كرد ودر برخی موارد هم باید راهكار هایی را از اساس ابداع كرد چون كه چیزی وجود ندارد یعنی شما باید در وضع جدید بنشینید و طراحی جدیدی انجام دهید، طراحی كه بتواند هم طرف ایرانی را راضی كند و هم اتحادیه اروپا بتواند در بین 28 كشور عضو اجماع لازم را برایش فراهم آورد.
به هرحال صحبت ما در بحث اروپا همه اعضا است و آن ها باید تفاهم همه را داشته باشند و اگر این تفاهم وجود نداشته باشد قاعدتا بسته اروپایی به نتیجه نخواهد رسید و در نهایت برخی كشورها در آینده می توانند به تعهدات خود عمل نكنند بنابراین با تجاربی كه از گذشته داریم تلاش می نماییم در این مذاكرات به سمت و سویی حركت نماییم كه تضمین های لازم را دریافت نماییم و تفاهماتی كه صورت می گیرد قابلیت عملی شدن داشته باشد.
قرار نیست مذاكراتی داشته باشیم و بعد آن را اعلام نماییم ولی فردای حادثه در عمل یا ما یا آن ها متوجه شویم كه شدنی نیست. با مذاكره برای مذاكره كاملا مخالف هستیم اصرار داریم امروز از یك اطمینان لازم و حداكثری برخوردار شویم كه هرآنچه كه شركای اروپایی ما تعهد می كنند اجرایی می باشد و قابلیت اجرا به صورت كامل را دارد.

برنامه ای برای برگزاری نشست در سطح معاونان یا وزرا در ادامه مذاكرات با اروپا وجود ندارد؟

من فكر می كنم با ادامه این مذاكرات و پس از آخرین نشست در وین در سطح وزرا و به دنبال ادامه مذاكرات كارشناسی به احتمال زیاد باید در آینده نشست هایی را در سطوح بالاتر، هم در سطح معاونان و هم وزرا داشته باشیم.

با توجه به جنگ روانی كه جامعه اكنون درگیرآن است، مباجث اقتصادی و جنگی كه آمریكا ضد ایران به راه انداخته است، اغلب مردم دچار نگرانی هستند و نا امید شده اند. بعنوان سخنگوی وزارت امور خارجه چه پیامی برای مردم دارید كه منطبق بر واقعیت باشد و بتواند به آنها دلگرمی دهد؟

تصور من این است كه این فكر كه در جهانی زندگی می نماییم كه اگر ایالات متحده آمریكا به ناحق و ناصواب مجددا تحریم های یكجانبه خویش را تحمیل كند و از دیگران بخواهد به او بپیوندند، این مورد سبب ناراحتی و نگرانی مردم شود بحث اشتباهی است.
واقعیت این است كه آمریكا بطور قطع بعنوان یك كشور مقتدر در جهان شناخته می گردد و توانایی های خاص خویش را دارد ولی همه جهان آمریكا نیست و همه جهان هم امروز با سیاست های آمریكا و به خصوص دولت جدید آمریكا هم فكر نیستند. به جز چند كشور معدود با كانون مشخص، در نشست هایی با مسئولان اغلب كشورهای جهان از آنها خواهید شنید كه منتقد سیاست های دولت آمریكا هستند و این سیاست ها را نمی پذیرند.
می بینیم كه دولت فعلی آمریكا با شركای دیرینه و دیرپای این كشور چگونه رفتار و با چه زبانی با آنها صحبت می كند. فكر می كنم بخش عمده ای از اروپای امروز از رفتار آقای ترامپ بسیار عصبانی است چه در مسائل دو جانبه، چه مسائل جهانی و حتی منطقه ای، مباحثی كه با كشورهای عضو ناتو، كشورهای آسیایی، روسیه و... دارد. مشخصا یكی دو كشور در حوزه خیلج فارس كه سیاست های روشنی دارند و رژیم صهیونیستی تابحال چشم بسته از سیاست های آمریكا حمایت كرده اند. حتی در كشورهای حوزه خلیج فارس هم اكنون علائمی پیدا می گردد كه نسبت به سیاست های آقای ترامپ احساس نگرانی كرده اند چراكه احساس می كنند ترامپ تنها در صدد خالی كردن جیب آنهاست و در نهایت می تواند با برگ های دیگری كه دارد تلاش كند از آنها امتیاز بیشتری بگیرد یا به آنها پشت كند.
به هر حال آقای ترامپ هر روز با شیوه های خود دنبال كسب منافعی است كه خودش می پسندد و دیگر كشورها و مسائل آنها را خیلی جدی تلقی نمی كند و بعید نمی دانم كه برخی كشورهایی كه در نزدیكی و همسایگی ما چشم بسته دچار خودشیفتگی بسیار بودند كم كم نگرانی های خویش را بروز دهند. آمریكا هم كشوری نیست كه در آخر بتوان به رفتار و سیاست هایش و اقداماتی كه می كند اطمینان كرد. جهانیان امروز چیزی كه ما از گذشته بیان می كردیم مشاهده و به آن اذعان می كنند.
فكر می كنم ما دوران سخت تر از این را پشت سر گذاشته ایم. دوران جنگ 8 ساله كه شهرهای بزرگ ما زیر موشك باران عراق بود و مشكلات اقتصادی، تحریم سپاه و خیلی چیزهای دیگری كه وجود داشت با مقاومت سپری كردیم. هرچند كه جنگ اصلا چیز خوبی نبود و ما خواستار آن نبودیم اما این جنگ با تجاوز عراق به ایران تحمیل شد و مجبور به دفاع شدیم، باید از سرزمین خود دفاع می كردیم و ما هم به جنگ علاقه نداشتیم آن هم در ابتدای بهروزی و بیروزی انقلاب كه باید ایران ساخته می شد و بایه های كشور دموكراتیك و مردم سالار بنیان نهاده می شد. ما چاره ای جز دفاع در برابر جهانی كه به كمك صدام آمده بود نداشتیم و یك مبحث تحمیلی بود اما باید از شرافت و حیثیت ایران دفاع می كردیم.

ایران زیر فشار مذاكره ای ندارد، به خصوص با كسی كه بد عهدی كرده است

امروز هم باید در مقابل رفتار بی منطق آمریكا ایستاد و كمك كرد یكپارچگی و وحدت با شدت بیشتری ادامه پیدا كند و بطور قطع این دوران سپری خواهد شد. باید بتوانیم از كیان كشور و حقوق آیندگان دفاع نماییم. وظیفه ای بیش از این نداریم. با اینكه بطور قطع باید فشارهایی را تحمل نماییم اما در نهایت پیروز میدان ایران خواهد بود و آمریكا ناچار است كه با مجموعه رفتارهای نابهنجار كه امروز در سطح جهان دارد خود و سیاست هایش را تغییر دهد. وضع آمریكا تغییر خواهد نمود و جهان و به خصوص منطقه هم مشاهده می كند. «پرزیدنت» ترامپ هر صبح سخن جدیدی دارد و الان از مذاكره بی قید و شرط سخن می گوید، خب! می گردد هم از مذاكره گفت و هم تحریم ها را تشدید كرد؟ ایران كه اهل فرهنگ و تمدن و گفت وگو است.
آمریكا می تواند تحریم ها را برای مدتی بردارد و به دیگر كشورها فشار نیاورد و پس از سخنان نوین پرده برداری كند. ایران زیر فشار مذاكره ای ندارد، به خصوص با كسی كه بد عهدی كرده است.
حداقل در دوران اخیر فهرستی از كار شكنی های بسیار آمریكا موجود است، آخرین آن خروج از برجام و بعد كوشش برای تشدید تحریم ها است. شاید لازم باشد آمریكا و آقای ترامپ از یك تیم متخصص و بی طرف و بدون بیش داوری برای تنظیم سیاست خود در ارتباط با ایران استفاده نماید. تیم همكار او دارای بیشینه دشمنی بسیار با ایران و همكار برخی گروه های تروریستی ضد ایران هستند و كار سیاست خارجی آمریكا را به بیراهه و با هزینه های بسیار مواجه خواهند ساخت. بخشی از نگرانی كه مردم بخصوص بعد از جدال كلامی روسای جمهوری ایران و آمریكا درگیر آن هستند مبحث جنگ است. كشور به اذعان خود شما تجربه 8 سال جنگ تحمیلی را داشته و مردم دوران سختی را پشت سر گذاشته اند، هر چند كه جنابعالی و بسیاری تحلیلگران جنگ را در روابط فعلی ایران و آمریكا متصور نیستید اما برخی دیگراز مقام های داخلی بر این طبل می كوبند و در مواضع خود با بیان آمادگی برای جنگیدن به نگرانی ها دامن می زنند. فكر می كنید چنین مواضعی از جانب مقام های داخلی كشور چه تأثیری در فضای كنون و دیپلماسی جمهوری اسلامی دارد؟
فشاری كه در جنگ تحمیلی ضد ایران وجود داشت بیش از امروز بود. از یك سو اتحاد شوروی وجود داشت كه هم سلاح در اختیار صدام می گذاشت و هم با ما همكاری نمی كرد و كارشكنی می كرد. از جانب دیگر كشورهای غربی مستقیم یا غیر مستقیم در تسلیح عراق سهیم بودند و در مناسبات سیاسی و اقتصادی هم رفتار مطلوبی نداشتند. آن دوران بسیار پیچیده بود.
جنگ بی گمان چیز خوبی نیست و كسی اصولا نباید ابتدا به ساكن به آن بیاندیشید، مكر كسانی با سوابق خاص روانی و با هوس بهره مندی از رانت هایی كه جنگ در اختیار آنان می گذارد مانند شركت های چند ملیتی تولیدكننده سلاح در امریكا و جهان نباید برای جنگ نگرانی تولید كند. در طول تاریخ چیزی كه برای مردم ایران مهم بوده حفظ تمامیت ارضی و دفاع از كشور بوده است. مردم ایران با همین شیوه ها توانسته اند از ایرانی كه در یك موقعیت خاص جغرافیایی در چهارراهی كه همواره مورد تاخت و تاز قرار داشته و هنوز هم بنابراین مورد ظلم و تعدی بعضی از كشورها قرار می گیرد دفاع كنند. آنها از حیثیت و تمامیت ارضی و جغرافیایی كه به نام ایران است و فرهنگ و تمدن خود دفاع كرده اند.
در وضع امروز بحث جنگ بحث درستی نیست
بنابراین اگر نیاز باشد و مردم احساس كنند كه واقعا باید به این سمت بروند كه كشور نیاز به دفاع به هر شكلی داشته باشد این كار را خواهند كرد. البته امكان دارد مخالفانی هم در كشور وجود داشته باشند اما به هر حال ملت ایران مانند خیلی از مردم جهان به كشور خود علاقه مند هستند و آب و خاك و سرزمینشان برایشان مهم می باشد. در دفاع مقدس هم مردم با تلاش خود اجازه ندادند كه ذره ای از خاك ایران از دست برود. ضررها و زیان های بسیاری را تحمل كردیم و باز هم باید بدون تردید تحمل نماییم. در وضع امروز بحث جنگ بحث درستی نیست. ایران، ایران دهه 60 و بعد از انقلاب نیست. در توان دفاعی و اقتصادی از وضع بسیار بهتری برخوردار می باشد. اگر این فاكتورها نبود شاید بعضی از كشورهایی كه به هر حال به وضع ایران یا حسادت می كنند یا دچار طمع ورزی هستند دست به اقدامات نابخردانه می زدند. در موقعیت فعلی جهان كسی نمی تواند دست به چنین اقدامی بزند. خود آقای ترامپ هم بارها تكرار كرده و دولت های قبلی خویش را سرزنش كرده كه چرا به افغانستان و عراق رفتند و چنین هزینه هایی را متحمل شدند. ایران، ایران گذشته نیست و آمریكا هم آمریكای چند سال پیش نیست و در عرصه جهانی در وضع نامطلوبی قرار دارد و دیگر كشورهای جهان هم به لحاظ آگاهی مردم و نقشی كه مردم می توانند روی دولت های خود داشته باشند قادر به ورود در عرصه مقابله با ایران نیستند. همان گونه كه بیان شد لازم است آقای ترامب این تیم جنگ طلب را از خود دور كند در این صورت بهتر می تواند به اهداف اقتصادی آمریكا كه البته مخالفان بسیاری هم دارد فكر كند.
باید تا حد زیادی در داخل كشور یاد بگیریم كه چگونه سخن بگوییم
باید البته ما هم تا حد زیادی در داخل كشور یاد بگیریم كه چگونه سخن بگوییم و چه مطالبی را به چه هنگام مطرح نماییم. گاهی فراموش می نماییم كه بعضی از مسائل واقعا مسائلی تخصصی است و باید افراد متخصص یا مسئول در همان حوزه سخن بگویند و این یك كمبود و نقطه ضعفی است كه امكان دارد در بعضی از حوزه های درونی كشور و صاحب نظران بروز كند.
فردی كه صاحب هیچ آگاهی اقتصادی نیست در مورد مسائل اقتصادی انواع پیشنهادها و نسخه ها را تجویز می كند و جامعه را تحت تأثیر افكار غلط خود قرار می دهد در صورتیكه افكار و بیاناتش از ریشه نابجا و غلط است. این مورد در حوزه مسائل دیگر همچون سیاست خارجی، فرهنگی، نظامی و آموزش و پرورشی وجود دارد. باید یاد بگیریم وقتی صحبت می نماییم مسئولیت كار را بپذیریم و آگاهی و اطلاعات لازم را داشته باشیم و با اقدام نابجا تولید تلاطم نكنیم.
فضای كشور و جهانی را برای جنگ محتمل نمی دانم. تلاش آمریكا این است كه با جنگ روانی در مردم ایران تولید تردید، نگرانی و دلهره كند و با فشار اقتصادی و تحریم ها و سخنان حساب شده ای كه در راه جنگ روانی قابل تفسیر است و توسط رژیم صهیونیستی و مقام های آمریكا مطرح می شود، این فضا را تولید كند. در ایام اخیر هم شاهد همین سخنان بودیم كه در همین چارچوب قابل تفسیر است و با هدف های مشخص در تولید بحران انجام می گردد. باید این آگاهی را به مردم داد كه هوشیاری لازم را داشته باشند. با كمی صبر و رجوع به متخصصان و كارشناسان كشور تا حدی می توانیم وضع اقتصادی را با تلاش مسئولان اقتصادی تثبیت نماییم و نباید نگرانی بیش از حدی وجود داشته باشد كه آنانی كه ایران را آشفته و ناپایدار می خواهند سودش را ببرند.
در سوریه می مانیم
یكی از موضوعاتی كه اسرائیل و آمریكا و بخصوص اسرائیل در كوشش برای رسیدن به آن است بحث خروج ایران از سوریه است. مبحث توافق روسیه و اسرائیل بر سر خروج ایران از شمال سوریه تا كنون چندین بار به شكل های مختلف بخصوص از جانب رسانه های غربی مطرح شده، هر چند كه روسیه تا كنون این مورد را نپذیرفته است اما آیا در مذاكراتی كه بین تهران و مسكو به صورت دائمی در جریان است مبحث درخواست اسرائیل و یا توافقی در این باره بین تلاویو و مسكو مطرح بوده و با ایران در این باره گفت و گو شده است؟
ورود ما به سوریه مستشاری و به درخواست دولت سوریه است و تا زمانی كه دولت سوریه بخواهد در این كشور خواهیم بود. هدف جدی ما علاوه بر درخواست دولت سوریه مبارزه با تروریسم بود و هنگامی كه احساس نماییم سوریه به یك تثبیت نسبی نزدیك شده است و مبارزه با تروریسم هم به آخر رسیده و تا حد زیادی موفقیت های لازم حاصل شده بطور قطع می توانیم این حضور مستشاری خویش را در سوریه كاهش دهیم یا خارج شویم.
ورود ما به سوریه به درخواست كشور دیگری نبود كه امروز به درخواست كشور دیگری سوریه را ترك نماییم. ما منافع و مصالح خویش را به خوبی تشخیص می دهیم و در جهت منافع خود حركت می نماییم، همانگونه كه دولت روسیه هم از منافع و مصالح خود در همه جای جهان پیروی می كند.
ما نقاط و فضاهای مشتركی را با فدراسیون روسیه داشتیم؛ همچون همكاری در بحث مبارزه با تروریسم و حضور در سوریه كه البته روسیه نیروهای عملیاتی در سوریه داشته و ما نیروهای مستشاری داریم. در نهایت همكاری های خوبی را با یكدیگر سامان دادیم.
روسیه بعنوان یك كشور مستقل می تواند مناسبات خویش را با سایر جهان به نحوی كه منافع این كشور را تأمین می كند تنظیم كند، همانگونه كه این حق برای ما وجود دارد و به آن عمل می گردد.
مشورت ها و رایزنی ها و تماس های مكرر و مرتبی را با سوریه، روسیه و تركیه در بحث سوریه داشته ایم و این كار را تا زمان لازم ادامه خواهیم داد. آستانه 10 را این دفعه در سوچی داشتیم و این همكاری ها ادامه دارد.
هر آنچه امروز از برخی رسانه های رژیم صهیونیستی یا دیگر رسانه ها و كانون ها و محافل شنیده می گردد در چارچوب همان جنگ شدید جدی روانی كه برای تحریب چهره ایران و روابط خارجی ایران در كنار دیگر فشارهای اقتصادی و فشار روی افكار عمومی ایران وارد می گردد می دانم و فكر می كنم هدف این محافل این است كه برای همكاری ها و دیدگاه های مشترك و كار موثر ایران و روسیه یك عامل تخریب كننده پیدا كرده و روی آن اثر بگذارند.
هر اندازه كه جنگ روانی را عامل چنین نگاهی بدانیم اما روسیه هم در گذشته نشان داده كه نمی تواند شریك دائمی ایران باشد. آیا ایران همه تخم مرغ هایش را در سبد روسیه گذاشته است و یا شریك استراتژیك در صورت بی توجهی به منافع ایران كنار گذاشته خواهد شد؟
در جامعه ایران یك سوءپیشنیه به اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته است. ما امروز با اتحاد جماهیر شوروی مواجه نیستیم و امروز با یك كشور از 15 كشوری كه این اتحاد را ساخته اند كه پهناورترین و قدرتمندترین آنهاست مواجه هستیم. بنابراین باید تفاوتی بین اتحاد جماهیر شوروی و روسیه قائل شویم و اینكه ایران هم ایران گذشته نیست و باید به این مورد توجه كرد.
نمی خواهم در این باره كه روابط ما استراتژیك و راهبردی است یا نیست بحث كنم و اینكه اصولا در تعریف كلاسیك، این نوع رابطه استراژیك است یا خیر؟ اما در نهایت چه بخواهیم و چه نخواهیم باید با روسیه بعنوان یك همسایه كه قدرت منطقه ای است روابط خوبی داشته باشیم. باید با همه همسایه ها و كشورهای پیرامونی خود روابطی متوازن و متعادل داشته باشیم و نمی توانیم خواستار یك منطقه امن و باثبات و توسعه یافته باشیم و با همسایگان خود روابط نامتوازنی داشته باشیم. روسیه یكی از همسایگان ما است كه قرار نیست از این منطقه به منطقه دیگری كوچ كند و قرارنیست ما ایران را به سرزمین دیگری كوچ دهیم. باید با هم زندگی نماییم. اشتراكات و تاریخ مشتركی از گذشته وجود دارد كه ما را پیوند می دهد و علاوه بر این بعنوان یك كشور مستقل می توان از روسیه نام برد كه البته آنها هم طبیعتا مانند دیگران در اولین مرحله منافع خویش را دنبال می كنند.
ما با روسیه و دیگر همسایگان به صورت حداكثری و صد در صد اشتراك مواضع نخواهیم داشت و هر اندازه كه روابط نزدیك باشد حتما در برخی از موضوعات و مسائل جهانی اختلاف نظر و سلیقه خواهیم داشت كه صد در صد امری عادی و طبیعی و قابل فهم است. به كرات اعلام نموده ایم كه با كشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفت و گو هستیم
ایران و روسیه هر یك منافع خویش را دنبال می كنند اما در مواضع مشتركی احیانا اشتراك نظر بیشتری داریم كه می توانیم همكاری های خویش را در این مواضع بنیان نماییم و می توانیم در بعضی از نقاط هم اختلاف سلیقه های خویش را حفظ نماییم.
ما كماكان سیاست نه شرقی و نه غربی را دنبال می نماییم. هر چند كه زمانی كه این شعار عنوان شد با اتحاد جماهیر شوروی روبه رو بودیم اما قرار نیست به هیچ سمت و سویی سوق پیدا نماییم و خویش را به یك قبله و بت و جهان خاص واگذار نماییم. به همان اندازه كه می توانیم با فدراسیون روسیه بعنوان یك متحد منطقه ای همكاری نماییم می توانیم با چین، اروپا و دیگر كشورهای جهان همكاری نماییم.
سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران استفاده از منافع جهانی است و در روابط با كشورها خیلی اصولی هستیم و به صورت تاكتیكی عمل نخواهیم كرد. روابطمان را به صورت موازی مشخص و تنظیم خواهیم كرد و بر این اساس كه روابط یك جاده یك طرفه نیست و دیگری هم باید بخواهد، تا جایی كه دیگران بخواهند و ما بتوانیم همكاری ها را با همه كشورهای جهان به صورت تعامل گسترده ادامه خواهیم داد.
مقصر اصلی اتفاقاتی كه در منطقه افتاده و نیافتاده است ما نیستم و به كرات اعلام نموده ایم كه با كشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفت و گو هستیم. به تمام كشورهایی كه در مذاكرات خود اعلام آمادگی كردند كه بعنوان میانجی میان ما و عربستان ایفای نقش كنند پاسخ منفی ندادیم و همواره گفته ایم كه ما آماده هستیم اما از عربستانی كه می شناسیم بعید می دانیم كه چنین تمایلی داشته باشد.
اخیرا كشوری برای میانجیگری میان ایران و عربستان اقدامی نكرده و درخواستی نداشته است؟
با تماس هایی كه با كشورهای عربی داشته ایم هم شنیدیم و هم پاسخگو بودیم. برخی كشورهای عربی كه به عربستان هم نزدیك هستند امروز تا حد زیادی با ما همراه هستند. در گذشته هم برداشت و تحلیل ما نسبت به عربستان درست بوده و عربستان تمایل به استفاده از این فرصت را ندارد.
فكر می نماییم مشكلات بیشتر از درون عربستان است به علت بعضی از مشكلات داخلی كه عربستان با آن مواجه می باشد و برخی مسائل خارجی و آمدن آقای ترامپ و ارتباطی كه با عربستان برقرار كرده و تحلیل هایی كه ترامپ نسبت به ایران داشت آنها را تا حدی دچار توهم شدند كه در تحمل و صبوری بتوانند امتیاز بیشتری را از ایران دریافت نمایند.
دفتر حافظ منافع ایران در عربستان اكنون در چه وضعی است؟
تیم كنسولی 10 نفره ایران برای انجام امور كنسولی راهی حج شده است.
ما تمایل داشتیم كه این تیم در سفارت كار خویش را انجام دهد اما در نهایت تصمیم بر این شد كه در بعثه اقدام نمایند. بر مبنای توافقی كه 8 ماه پیش با سوئیس داشتیم قرار شد كه سوئیس بعنوان حافظ منافع ایران در عربستان فعال شود. تا دو سه هفته پیش هم ویزای اسامی كه خیلی وقت پیش اعلام نموده بودیم صادر نشده است اما ظرف یكی دو هفته گذشته گشایشی بوجود آمده كه فكر می كنم علائمی وجود دارد كه دفتر حافظ منافع باز و فعال می گردد.
در هفته گذشته در حاشیه جلسه سفرا در تهران حدود 15 سفیر ایران در كشورهای اروپایی به مجلس رفتند و دیدارهای دیگر هم انجام شد. آیا برای انجام ماموریت جدید با سفرا صحبتی شده است؟
سمینار سفرا نخستین سمینار در دولت دوازدهم بود كه در ماه های گذشته به دلایلی موفق به برگزاری آن نشدیم و بالاخره به تابستان موكول شد. این سمینار با عنایت به وضع امروز، بحث برجام، وضع منطقه و جهان فرصتی بود كه بعضی از موضوعات را به صورت جدی تر به بحث بگذاریم. علاوه بر برنامه های معمول مانند دیدار با وزرا و مقام ها در حوزه برجام، تحریم ها و مسائل منطقه ای كار زیادی انجام شد و تبادل نظر خوبی صورت گرفت و تا حد زیادی دستورالعمل های لازم سفرا و نمایندگی ها با عنایت به موقعیت بسیار ویژه ای كه در مبحث تحریم های آمریكا و فشاری كه بر كشور می آورد وجود دارد مشخص شد.
آنها تا حد زیادی در مورد كاری كه باید انجام دهند توجیه شده اند و با جمع بندی بیشتری كه در ایام آینده انجام می گردد نتایج اقداماتی كه باید انجام دهیم مجددا به سفارت خانه ها ابلاغ خواهد گردید. سفرا پس از بازگشت با یك برنامه مشخص به كار خود ادامه می دهند 17312

1397/05/13
13:19:50
5.0 / 5
4569
تگهای خبر: آب , اقتصاد , تولید , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
خشک شوئی آنلاین

laundrybox.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خشكشوئی آنلاین محفوظ است

خشكشوئی آنلاین

سفارش خشکشویی آنلاین