آرشیو مطالب : بحران آب


افسانه دریای آب های ژرف در ایران زیر زمین دیگر آب پیدا نمی گردد

افسانه دریای آب های ژرف در ایران زیر زمین دیگر آب پیدا نمی گردد

خاورمیانه غرق در جنگ آب ایران هم در خطر است

خاورمیانه غرق در جنگ آب ایران هم در خطر است

نجات نهنگ ها بیشتر از كاشت درخت برای مقابله با تغییر اقلیم مفیدست

نجات نهنگ ها بیشتر از كاشت درخت برای مقابله با تغییر اقلیم مفیدست
وزارت نیرو:

راهی جز انتقال آب خزر وجود ندارد، علی میرچی: مطالعات حرف دیگری می زنند

راهی جز انتقال آب خزر وجود ندارد، علی میرچی: مطالعات حرف دیگری می زنند

با عیسی كلانتری درباره بحران آب، بازداشتی ها و منتقدان توده ای سازمان محیط زیست

با عیسی كلانتری درباره بحران آب، بازداشتی ها و منتقدان توده ای سازمان محیط زیست
سرپرست مركز مطالعات راهبردی كشاورزی و آب اتاق ایران:

سالانه 16 دشت گرفتار بحران آب شده است

سالانه 16 دشت گرفتار بحران آب شده است
ابتكار تاكید كرد

خطر كمبود منابع آبی برای امنیت ملی

خطر كمبود منابع آبی برای امنیت ملی
وزیر كشور دستور داد

مشكلات آب و برق در مناطق زلزله زده

مشكلات آب و برق در مناطق زلزله زده

برنامه مهم مدیریت بحران

برنامه مهم مدیریت بحران

خشكسالی چشمه علی شهرری

خشكسالی چشمه علی شهرری

هدررفتن آب شرب در لوله های توزیع آب

هدررفتن آب شرب در لوله های توزیع آب
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

بحران آب در كشور

بحران آب در كشور


خشکشویی آنلاین
خشکشوئی آنلاین

laundrybox.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خشكشوئی آنلاین محفوظ است

خشكشوئی آنلاین

سفارش خشکشویی آنلاین